Divina Commedia

Zakopane iluzije

Razmišljanja — Autor cistanebesa @ 18:20


 


Možda je to oduvek tinjalo u meni kao deo mojih najskrivenijih snova i htenja, kao deo moje večne potrebe za pravdom, kao moj otpor haotičnosti i proizvoljnosti, kao moja težnja ka redu i poretku koja nikada nije našla svoj put, a ja sam očekivala neki drugi , bolji život onako kako ideali mogu pružiti takvu žudnju. A onda sam konačno shvatila.

I baš te godine počeo je moj stvarni život, onaj koji razdvaja kule u oblacima, iluzije i mitove od gole stvarnosti.

Danas kada ponovo razmislim o tome bez silovitih emocija kojima bih teško mogla odrediti značenje, shvatam da je život išao pravcem drugačijim od potrebnog za postizanje takvog cilja i da se tu ništa, ama baš ništa nije moglo očekivati niti dogoditi ...

 


Powered by blog.rs